• De Kansspelautoriteit heeft op datum 9 februari 2021 Stichting Route286 een vergunning gegeven onder nummer 14206
 • Stichting Route286 voert de Hoppolo loterij uit t.b.v. de Ronald McDonaldhuizen.
 • Deelname aan de Hoppolo loterij is uitsluitend voor bedrijven of Zp’ers. (Speel bewust, 18+).
 • De prijs van een lot bedraagt € 250,00 (geen btw van toepassing)
 • De verkoop zal plaatsvinden van 1 maart t/m 18 juni 2021.
 • De trekking vindt plaats op 21 juni 2021 door Marks Wachters Notarissen te Eindhoven.
 • Indien er een prijs valt op het lot dan dient het lot ter controle overhandigd te kunnen worden aan de notaris.
 • Vanaf 24 juni 2021 is de trekkingslijst na te lezen op www.hoppolo.eu
 • Als een prijs gewonnen is, dient het originele winnende lot verstrekt te worden (maak voor u zelf een kopie!) aan de organisatie van loterij Hoppolo op het contactadres zoals vermeld op deze website, onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en adres.
 • Prijzen blijven tot één jaar opvraagbaar.
 • De verschuldigde kansspelbelasting en eventuele directe kosten wordt in mindering gebracht op het bedrag t.b.v. het Ronald McDonald kinderfonds.
 • Na afloop is er ter inzage een overzicht opvraagbaar met de financiële verantwoording van de loterij.